Authentication


Login

Last Update Date: 06.03.2017
Method Adress /api/Authentication/Login
Method Type POST
Token Required NO

Request Parameters

DatabaseName: Database name information.(string)
UserCode: Web user code.(string)
Password: Web user password.(string)
Language: (datetime)
Domain: (string)

Response Parameters

Token: the token code used for the entry to the system.(string)

Request Sample

{ 
  DatabaseName:"DUBAI2011",
  UserCode:"TEST",
  Password:"1",
  Language:"en-US"
}

Response Sample

{ 
  "Body":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJEQk5hbWUiOiJEVUJBSTIwMTEiLCJVQ29kZSI6IkRFTU8iLCJVVHlwZSI6IjEiLCJPcHIiOiJBTEZBIiwiV0NvZGUiOiJXRUIiLCJTcmMiOiIxMSIsIkxhbmciOiJlbi1VUyIsIldpZCI6IjEiLCJSb2xlIjpbIjAiLCIxIiwiMiIsIjMiLCI0IiwiNSIsIjYiLCI3IiwiOCIsIjkiLCIxMCIsIjExIiwiMTIiLCIxMyIsIjE0IiwiMTUiLCIxNiIsIjE3IiwiMTgiLCIxOSIsIjIxIiwiMjIiLCIyMyIsIjI0IiwiMjUiLCIyNiIsIjI3IiwiMjgiLCIyOSIsIjMwIiwiMzEiLCIzMiIsIjMzIiwiMzUiXSwiQWRkUm9sZSI6WyIxMDAxIiwiMTAwMiJdLCJUaWQiOiI1MTE5NjYiLCJpc3MiOiJodHRwOi8vbG9jYWxob3N0LyIsImF1ZCI6Imh0dHA6Ly9sb2NhbGhvc3QvIiwiZXhwIjoxNDM4MzU1ODczLCJuYmYiOjE0MzgzNTIyNzN9.Grvc0j-xerJLQuAvoWV78btDp3kU0elGp-CiYhXRe0Q",
  "Messages":[ 
   { 
     "Code":10000003,
     "MessageType":2,
     "Description":"Login succeed."
   }
  ]
}