Channel Manager


1st Stage Login

Login Method

Başarılı bir requestin sonucunda token bilgisi dönmektedir. Bir hata oluşması durumunda Unauthorized dönmektedir.

Last Update Date: 06.03.2017
Method Adress /api/system/login
Method Type GET
Token Required NO
     Note: Login sonrası dönen token bilgisini requestlerinize header olarak eklemeniz gerekmektedir request.Headers.Add(“cookie”, “29147ccf-a15e-47a2-93d4-a595d8ad444b”);

Response Sample

    eccb3171-8b55-4b44-840c-90f6718e360f

Query Parameters

Parameter Name Bound Shape Definition Data Type Description
user yes URI string Kullanıcı adı bilgisi
pass yes URI string Şifre bilgisi

2nd Stage

GetRooms

Otel odalarının çekilmesi : Acenteda ki oda ve oda tiplerini döndürür

Last Update Date: 01.03.2017
Method Adress /api/hotelrunner/getrooms
Method Type POST
Token Required YES

Response Sample

{
  "IsSuccessful":true,
  "InfoMessage":"",
  "Error":null,
  "Data":
  {
    "Rooms":
      [
        {
          "Code":"DBL",
          "Name":"DOUBLE ROOM",
          "RoomTypes":
          [
            {
              "Code":"DZ",
              "Name":"OTELE OZEL DZ"
            },
            {
              "Code":"STD",
              "Name":"STANDARD ROOM"
            }
          ]
        },
        {
          "Code":"SGL",
          "Name":"SINGLE ROOM",
          "RoomTypes":
          [
            {
              "Code":"DZ",
              "Name":"OTELE OZEL DZ"
            },
            {
              "Code":"STD",
              "Name":"STANDARD ROOM"
            }
          ]
        }
      ]
  }
}

Query Parameters

Parameter Name Bound Shape Definition Data Type Description
AgencyId yes BODY string Acente Id'si. Hotel2sejour tarafından verilecektir
PaximumId yes BODY string Paximum Id'si.Hotel2sejour tarafından verilecektir
Format no URI string response dönüş formatı Örnek:xml, json (Default json)

GetAvailabilities

Günlük oda envanteri çekmek için kullanılır.

Last Update Date: 01.03.2017
Method Adress /api/hotelrunner/getavailabilities
Method Type POST
Token Required YES

Response Sample

{
  "IsSuccessful":true,
  "InfoMessage":"",
  "Error":null,
  "Data":
  {
    "Availabilities":
    [
      {
        "RoomCode":"RC",
        "RoomTypeCode":"RTC",
        "Date":"2015-10-22",
        "Price":90.4500,
        "Allotment":5,
        "StopSale":true
      },
      {
        "RoomCode":"RC2",
        "RoomTypeCode":"RTC2",
        "Date":"2015-10-23",
        "Price":100.4500,
        "Allotment":3,
        "StopSale":false
      }
    ]
  }
}

Query Parameters

Parameter Name Bound Shape Definition Data Type Description
AgencyId yes BODY string Acente Id'si. Hotel2sejour tarafından verilecektir
PaximumId yes BODY string Paximum Id'si.Hotel2sejour tarafından verilecektir
DateStart yes BODY string Başlangıç tarihidir (yyyy-mm-dd)
DateEnd yes BODY string Bitiş tarihidir (yyyy-mm-dd)
Format no URI string Response dönüş formatı Örnek:xml, json (Default json)

UpdateAvailabilities

Günlük oda envanteri güncellemek için kullanılır.

Last Update Date: 01.03.2017
Method Adress /api/hotelrunner/updateavailabilities
Method Type POST
Token Required YES

Response Sample

{
  "IsSuccessful":true,
  "InfoMessage":"",
  "Error":null,
  "Data":true
}

Query Parameters

Parameter Name Bound Shape Definition Data Type Description
AgencyId yes BODY string Acente Id'si. Hotel2sejour tarafından verilecektir
PaximumId yes BODY string Paximum Id'si.Hotel2sejour tarafından verilecektir
RoomCode yes BODY string Oda kodu
RoomTypeCode yes BODY string Oda türü kodu
Date yes BODY string Satış yapılacak tarihidir (yyyy-mm-dd)
Allotment yes BODY string Uygun oda sayısı
StopSale yes BODY string True için verdiğiniz tarihte odayi satışa kapatır
Format no URI string Response dönüş formatı Örnek:xml, json (Default json)