Reservation Push Services


1st Stage Login

Login Method

Başarılı bir requestin sonucunda token bilgisi dönmektedir. Bir hata oluşması durumunda Unauthorized dönmektedir.

Last Update Date: 06.03.2017
Method Adress /api/system/login
Method Type GET
Token Required YES
     Note: Login sonrası dönen token bilgisini requestlerinize header olarak eklemeniz gerekmektedir request.Headers.Add(“cookie”, “29147ccf-a15e-47a2-93d4-a595d8ad444b”);

Response Sample

    eccb3171-8b55-4b44-840c-90f6718e360f

Query Parameters

Parameter Name Bound Shape Definition Data Type Description
user yes URI string Login için gerekli kullanıcı bilgisi
pass yes URI string Login için gerekli şifre bilgisi

2nd Stage Reservation Send

PushReservationsForThirdParty

Last Update Date: 06.03.2017
Method Adress /api/pax/pushreservationsforthirdparty
Method Type POST
Token Required YES

Detaylar

ReservationList

Sisteminizdeki rezervasyonları göndermek için oluşturacağınız listedir.

Response Sample(Successful Response)

{
 "IsSuccessful":true,
 "InfoMessage":"Operation Successful",
 "Error":null,
 "Data":null
}

Response Sample(UnSuccessful Response)

{
 "IsSuccessful":false,
 "InfoMessage":"",
 "Error":
 {
  "Code":"12",
  "Message":" The same must be the sum of the number of beds. The actual value is 1.\r\nParameter name: value"
 },
 "Data":null
}

Query Parameters

Parameter Name Bound Data Max Size Description
OperatorCode yes 6 Sisteminizdeki rezervasyonun operator kodudur
OperatorName yes 100 Sisteminizdeki rezervasyonun operator adıdır
ResNo yes 10 Sisteminizdeki rezervasyonun voucher numarasıdır.
ResOrder yes int Sisteminizdeki rezervasyon ResNo ‘sunun sırasıdır
ResType yes 1 Rezervasyon Tipi (Y : New , D : Modify , I : Cancel)
ResConf yes 1 Rezervasyon konfirme durumu (Y : Yes , N : No , W : Waiting)
Hotel yes 6 Sisteminizdeki otel kodu
HotelName yes 100 Sisteminizdeki otel adı
HotelPaximumID yes int Hotel2Sejour tarafından verilecek olan otel Id
CinDate yes datetime Otel giriş tarihi
// CoutDate yes datetime Otel çıkış tarihi
Day yes int Konaklama gün sayısı
RoomCode yes 6 Sisteminizdeki oda kodu
RoomName yes 100 Oda adı
RoomCount yes int Oda sayısı
AccomCode yes 6 Sisteminizdeki oda tipi
AccomName yes 100 Sisteminizdeki oda adı
BoardCode yes 6 Sistemdeki pansiyon kodu
BoardName yes 100 Sistemdeki pansiyon adı
Adl yes int Yetişkin sayısı
ExtBed yes int Extra bed sayısı
Chd yes int Çocuk sayısı
Inf yes int Bebek sayısı
TotalPax yes int Rezervasyondaki toplam kişi sayısı
ResNote yes 500 Otelin Göreceği rezervasyon notu
ResAmount yes decimal Rezervasyon konaklama tutarı
ResAmountCurr yes 3 Rezervasyon konaklama tutarı döviz cinsi
SellingDate yes datetime Rezervasyon Satış tarihi
AllotmentType yes 1 Rezervasyon Kontenjan türü (N : Normal , G : Guarantee , S : OnRequest)
ResUser yes 12 Rezervasyonu yapan kullanıcı kodu
UniqueID yes int Rezervasyon kartının sisteminizdeki unique numarası (ID)
DatabaseName yes 50 Rezervasyona konfirme verileceği zaman kaydın hangi DB de olduğunu anlamak için gerekli alandır
ChgDate yes datetime Kaydın sisteminizdeki en son değişiklik tarihi
UserName yes 50 Hotel2Sejour sistemi tarafından verilen servis kullanıcı adı

CustomerList

Sisteminizdeki müşterileri göndermek için oluşturacağınız listedir.

     Note: Müşteriler ile rezervasyonlar arasındaki ilişki 3 alan ile tutulur: 
     OperatorCode, ResNo ve ResOrder

Query Parameters

Parameter Name Bound Data Max Size Description
OperatorCode yes 6 Sisteminizdeki rezervasyonun operator kodudur
ResNo yes 10 Sisteminizdeki rezervasyonun voucher numarasıdır
CustOrder yes int Müşteri sıra numarası
ResOrder yes int Müşterinin bağlı olduğu rezervasyon sıra numrası
NameSurname yes 100 Adı soyadı
BirthDate no datetime Doğum tarihi
Age no int Yaşı
NationalityCode yes 3 Milliyet kodu
NationalityName yes 50 Milliyet adı
PassportNr yes 30 Pasaport Numarası ya da TC kimlik no gönderilebilir
Arrival yes 20 Müşterinin geliş yeri Örn : TK123 numarası uçuş
ArrivalTime no datetime Müşteri geliş tarih ve saati
Departure yes 20 Müşteri dönüş yeri Örn : TK 456
DepartureTime no datetime Müşteri dönüş tarihi ve numarası
UniqueID yes int Müşterinin sisteminizdeki unique numarası, ID si
DatabaseName yes 50 Hotel2Sejour tarafından verilir
ChgDate yes datetime Kaydın sisteminizdeki en son değişiklik tarihi
UserName yes 50 Hotel2Sejour sistemi tarafından verilen servis kullanıcı adı

ExtraList

Sisteminizdeki rezervasyon extralarını göndermek için oluşturacağınız listedir.

     Note: Extralar ile rezervasyonlar arasındaki ilişki 3 alan ile tutulur:
     OperatorCode , ResNo ve ResOrder

Query Parameters

Parameter Name Bound Data Max Size Description
UserName yes 50 Hotel2Sejour sistemi tarafından verilen servis kullanıcı adı
OperatorCode yes 6 Sisteminizdeki rezervasyonun operator kodudur
ResNo yes 10 Sisteminizdeki rezervasyonun voucher numarasıdır
ResOrder yes int Sisteminizdeki rezervasyon ResNo ‘sunun sırasıdır
ExtraServiceCode yes 10 Extra servisin kodu
ExtraServiceName yes 50 Extra servisin adı
Pax yes int Extra servisi alan kişi sayısı
ExtSrvPrice yes decimal Extra servis ücreti
ExtSrvPriceCurr yes 3 Extra Servis döviz cinsi
UniqueID yes int Kaydın sisteminizdeki unique değeri
DatabaseName yes 50 Hotel2Sejour tarafından verilir
ChgDate yes datetime Kaydın sisteminizdeki en son değişiklik tarihi

DeleteList

Daha önceden hotel2sejoura gönderilmiş bir datanın silinmesi istenir ise gönderilir.

Query Parameters

Parameter Name Bound Data Max Size Description
UserName yes 50 Hotel2Sejour sistemi tarafından verilen servis kullanıcı adı
TableName yes 10 Hotel2Sejour tarafından verilir, Örnek (RezOtel,Musteri,RezExt,SejDeleteLog)
UniqueID yes int Kendi sisteminizdeki silinen kaydın unique değerini verir
DeleteDate yes datetime Sisteminizdeki kaydın silinme tarihini verir
DatabaseName yes 50 Hotel2Sejour tarafından verilir

EmailParamList

Hotel2Sejour sisteminden konfirme veya not konfirme verilmesi durumunda bu bilginin mail yolu ile bildirilmek istendiği eposta adreslerini barındıran listedir.

Query Parameters

Parameter Name Bound Data Max Size Description
UserName yes 50 Hotel2Sejour sistemi tarafından verilen servis kullanıcı adı
EMailType yes int (Konfirme için 3 , NotKonfirme için 4) gönderilmesi gerekir
EMailAddr yes 500 E-mail adresidir. Birden fazla mail adresi girilmesi için aralarına virgül (,) konmalıdır
UniqueID yes int Kaydın sisteminizdeki unique değeri
DatabaseName yes 50 Hotel2Sejour tarafından verilir
    Note: EmailAddr <-> Eposta adresleridir. 
    Birden fazla olabilir birden fazla olması durumunda “,” virgül ile epostaları ayırarak gönderebilirsiniz.

HotelList

Hotel2Sejour ile otel eşleştirme için oluşturacağınız listedir.

      Note: Rezervasyon göndermeden önce bir defaya mahsus otel eşleştirme yapılması gerekmektedir.

Query Parameters

Parameter Name Bound Data Max Size Description
Hotel yes 50 Sisteminizdeki otel kodu
HotelName yes 50 Sisteminizdeki otel adı
Region yes 50 Sisteminizdeki otelin bölgesi
HotelPaximumID yes int Hotel2Sejour tarafından verilecek olan otel Id
DatabaseName yes 50 Hotel2Sejour tarafından verilir
UniqueID yes int Kendi sisteminizdeki silinen kaydın unique değerini verir
UserName yes 50 Hotel2Sejour sistemi tarafından verilen servis kullanıcı adı
      Note: Gönderemeyeceğiniz bir tablo icin örneğin deletelist tablosu şu şekilde null olarak gönderebilirsiniz ’ “DeleteList”: [] ’
Last Update Date: 06.03.2017
Method Adress /api/pax/pushreservationsforthirdparty
Method Type POST
Token Required YES

Request Sample

    http://admin.stage.hotel2sejour.com/api/pax/pushreservationsforthirdparty

Response Sample

{
 "ReservationList": [
  {
   "OperatorName": "TUROP NAME",
   "ResType": "Y",
   "ResConf": "W",
   "Hotel": "H2S",
   "HotelName": "DENEME OTEL",
   "HotelPaximumID": 100826,
   "CinDate": "2015-09-22T15:22:30.8522899+03:00",
   "CoutDate": "2015-09-28T15:22:30.8512892+03:00",
   "Day": 6,
   "RoomCode": "SNG",
   "RoomName": "SINGLE",
   "RoomCount": 1,
   "AccomCode": "STD",
   "AccomName": "STANDART ODA",
   "BoardCode": "ALL",
   "BoardName": "ALL INCLUSIVE (AI)",
   "Adl": 2,
   "ExtBed": 0,
   "Chd": 0,
   "Inf": 0,
   "TotalPax": 2,
   "ResNote": "TEST NOTE",
   "ResAmount": 100.0,
   "ResAmountCurr": "TR",
   "SellingDate": "2015-09-17T15:22:30.8532906+03:00",
   "AllotmentType": "G",
   "ResUser": "Batuhan",
   "OperatorCode": "TUROP",
   "ResNo": "123abc",
   "ResOrder": 1,
   "DatabaseName": "stage_pms_sejourtest",
   "ChgDate": "2015-09-17T15:22:30.8512892+03:00",
   "UniqueID": 1001,
   "UserName": "stage_pms_sejourtest"
  },
  {
   "OperatorName": "GEZINOMI",
   "ResType": "Y",
   "ResConf": "W",
   "Hotel": "H2S",
   "HotelName": "Crystal De Luxe Resort & Spa",
   "HotelPaximumID": 100826,
   "CinDate": "2015-09-03T00:00:00",
   "CoutDate": "2015-09-07T00:00:00",
   "Day": 4,
   "RoomCode": "SNG",
   "RoomName": "Single",
   "RoomCount": 1,
   "AccomCode": "STD",
   "AccomName": "Standart",
   "BoardCode": "ALL",
   "BoardName": "ALL INCLUSIVE (AI)",
   "Adl": 2,
   "ExtBed": 0,
   "Chd": 0,
   "Inf": 0,
   "TotalPax": 2,
   "ResNote": "",
   "ResAmount": 283.0,
   "ResAmountCurr": "TR",
   "SellingDate": "2015-09-26T15:20:03.387",
   "AllotmentType": "S",
   "ResUser": "",
   "OperatorCode": "GEZI",
   "ResNo": "987",
   "ResOrder": 2,
   "DatabaseName": "GEZINOMIDB",
   "ChgDate": "2015-10-06T13:46:16.769783+03:00",
   "UniqueID": 1002,
   "UserName": "agave_stage_service_user"
  }
 ],
 "CustomerList": [
  {
   "OperatorCode": "TUROP",
   "ResNo": "123abc",
   "ResOrder": 1,
   "CustOrder": 1,
   "NameSurname": "Batuhan Kalkan",
   "Age": 30,
   "BirthDate": "1985-09-17T15:22:30.8542912+03:00",
   "NationalityCode": "TR",
   "NationalityName": "TURK",
   "PassportNr": "123",
   "Arrival": "CAI040",
   "ArrivalTime": "2015-09-22T15:22:30.8552919+03:00",
   "Departure": "CAI041",
   "DepartureTime": "2015-09-27T15:22:30.8542912+03:00",
   "DatabaseName": "stage_pms_sejourtest",
   "ChgDate": "2015-09-17T15:22:30.8542912+03:00",
   "UniqueID": 2101,
   "UserName": "stage_pms_sejourtest"
  },
  {
   "OperatorCode": "TUROP",
   "ResNo": "123abc",
   "ResOrder": 1,
   "CustOrder": 2,
   "NameSurname": "Murat Kelekci",
   "Age": 35,
   "BirthDate": "1980-09-17T15:22:30.8542912+03:00",
   "NationalityCode": "TR",
   "NationalityName": "TURK",
   "PassportNr": "456",
   "Arrival": "CAI040",
   "ArrivalTime": "2015-09-22T15:22:30.8552919+03:00",
   "Departure": "CAI041",
   "DepartureTime": "2015-09-27T15:22:30.8542912+03:00",
   "DatabaseName": "stage_pms_sejourtest",
   "ChgDate": "2015-09-17T15:22:30.8542912+03:00",
   "UniqueID": 2102,
   "UserName": "stage_pms_sejourtest"
  },
  {
   "OperatorCode": "GEZI",
   "ResNo": "987",
   "ResOrder": 2,
   "CustOrder": 1,
   "NameSurname": "Mustafa Turk",
   "Age": 34,
   "BirthDate": "1981-09-26T00:00:00",
   "NationalityCode": "TR",
   "NationalityName": "TURK",
   "PassportNr": "",
   "Arrival": "",
   "ArrivalTime": "",
   "Departure": "",
   "DepartureTime": "",
   "ChgDate": "2015-10-06T13:46:16.7687826+03:00",
   "UniqueID": 2103,
   "UserName": "agave_stage_service_user",
   "DatabaseName": "GEZINOMIDB"
  },
  {
   "OperatorCode": "GEZI",
   "ResNo": "987",
   "ResOrder": 2,
   "CustOrder": 2,
   "NameSurname": "Onur Yasar",
   "Age": 25,
   "BirthDate": "1990-09-26T00:00:00",
   "NationalityCode": "TR",
   "NationalityName": "TURK",
   "PassportNr": "",
   "Arrival": "",
   "ArrivalTime": "",
   "Departure": "",
   "DepartureTime": "",
   "ChgDate": "2015-10-06T13:46:16.7687826+03:00",
   "UniqueID": 2104,
   "UserName": "agave_stage_service_user",
   "DatabaseName": "GEZINOMIDB"
  }
 ],
 "ExtraList": [
  {
   "ExtSrvPrice": 120.0,
   "Pax": 2,
   "ExtraServiceCode": "BB",
   "ExtraServiceName": "Test",
   "ExtSrvPriceCurr": "TR",
   "OperatorCode": "TUROP",
   "ResNo": "123abc",
   "ResOrder": 1,
   "DatabaseName": "stage_pms_sejourtest",
   "ChgDate": "2015-09-17T15:22:30.8562926+03:00",
   "UniqueID": 3201,
   "UserName": "stage_pms_sejourtest"
  },
  {
   "ExtSrvPrice": 120.0,
   "Pax": 2,
   "ExtraServiceCode": "BB",
   "ExtraServiceName": "Test",
   "ExtSrvPriceCurr": "TR",
   "OperatorCode": "TUROP",
   "ResNo": "987",
   "ResOrder": 2,
   "DatabaseName": "GEZINOMIDB",
   "ChgDate": "2015-09-17T15:22:30.8562926+03:00",
   "UniqueID": 3202,
   "UserName": "agave_stage_service_user"
  }
 ],
 "EmailParamList": [
  {
   "UserName": "stage_pms_sejourtest",
   "DatabaseName": "stage_pms_sejourtest",
   "UniqueID": 4301,
   "EMailType": 3,
   "EMailAddr": "batuhan.kalkan@paximum.com, muratkelekci@paximum.com"
  },
  {
   "UserName": "agave_stage_service_user",
   "DatabaseName": "GEZINOMIDB",
   "UniqueID": 4302,
   "EMailType": 4,
   "EMailAddr": "mustafaturk@paximum.com, onur.yasar@paximum.com"
  }
 ],
 "DeleteList": [
  {
   "UserName": "stage_pms_sejourtest",
   "TableName": "RezOtel",
   "DatabaseName": "stage_pms_sejourtest",
   "DeleteDate": "2015-09-17T15:22:30.8512892+03:00",
   "UniqueId": 1003
  },
  {
   "UserName": "agave_stage_service_user",
   "TableName": "RezOtel",
   "DatabaseName": "GEZINOMIDB",
   "DeleteDate": "2015-09-17T15:22:30.8512892+03:00",
   "UniqueId": 1004
  }
 ],
 "HotelList":[
   {
     "UniqueID":1,
     "Hotel":"H2S",
     "HotelName":"H2S Test Hotel",
     "Region":"AYT",
     "HotelPaximumID":100826,
     "DatabaseName":"GEZINOMIDB",
     "UserName":"agave_stage_service_user"
   },
   {
     "UniqueID":2,
     "Hotel":"ATHENA",
     "HotelName":"ATHENA HOTEL",
     "Region":"ANT",
     "HotelPaximumID":2222,
     "DatabaseName":"GEZINOMIDB",
     "UserName":"agave_stage_service_user"
   }
 ]
}