PMS Services


1st Stage Login

Login Method

Başarılı bir requestin sonucunda token bilgisi dönmektedir. Bir hata oluşması durumunda Unauthorized dönmektedir.

Last Update Date: 06.03.2017
Method Adress /api/system/login
Method Type GET
Token Required NO
    Note: Login sonrası dönen token bilgisini requestlerinize header olarak eklemeniz gerekmektedir. 
    request.Headers.Add(“cookie”, “29147ccf-a15e-47a2-93d4-a595d8ad444b”); 

Response Sample

    eccb3171-8b55-4b44-840c-90f6718e360f

Query Parameters

Parameter Name Bound Shape Definition Data Type Description
user yes URI string Login için gerekli kullanıcı bilgisi
pass yes URI string Login için gerekli şifre bilgisi

2nd Stage Preparation

GetHotelAgencies

Otel Acentelerinin Çekilmesi : Hotel2sejour’da otelinize bağlı olan acente listesini “gethotelagencies” metodunu kullanarak çekebilirsiniz

Last Update Date: 06.03.2017
Method Adress /api/pax/gethotelagencies
Method Type GET
Token Required YES

Request Sample

    http://admin.stage.hotel2sejour.com/api/pax/gethotelagencies?format=xml 

Response Sample

<ServiceResultOfArrayOfDefinitionHotelAgency>
 <Data>
  <DefinitionHotelAgency xmlns="">
   <Id>8dc82479-495e-46e9-a060-03da9fceba60</Id>
   <Name>Zem Expert</Name>
  </DefinitionHotelAgency>
  <DefinitionHotelAgency xmlns="">
   <Id>d226f2d4-7cc1-4648-94f2-0515d8db03b4</Id>
   <Name>Northern Travel</Name>
  </DefinitionHotelAgency>
 </Data>
 <Error>
  <Code/>
  <Message/>
 </Error>
 <InfoMessage>2 data item returned</InfoMessage>
 <IsSuccessful>true</IsSuccessful>
</ServiceResultOfArrayOfDefinitionHotelAgency>

URL Parameters

Parameter Name Bound Shape Definition Data Type Description
format no URI string response dönüş formatı Örnek:xml,json

GetNotConfirMessages

Not Konfirme Mesajlarının Çekilmesi : Hotel2sejour’da otelinize bağlı olan not konfirme mesajlarını “getnotconfirmmessages” metodunu kullanarak çekebilirsiniz

Last Update Date: 06.03.2017
Method Adress /api/pax/getnotconfirmmessages
Method Type GET
Token Required YES

Request Sample

  http://admin.stage.hotel2sejour.com/api/pax/getnotconfirmmessages?paximumId=2222&format=xml&langId=tr-TR

Response Sample

<ServiceResultOfArrayOfNotConfirmMessage>
 <Data>
  <NotConfirmMessage>
   <Id>2508d966-56e6-46ff-b98d-13940f9f5ddb</Id>
   <Name>Kontenjan aşımı</Name>
  </NotConfirmMessage>
  <NotConfirmMessage>
   <Id>a860847a-3abf-48f2-9396-3859ea187277</Id>
   <Name>Doluluk</Name>
  </NotConfirmMessage>
 </Data>
 <Error>
  <Code/>
  <Message/>
 </Error>
 <InfoMessage>2 data item returned</InfoMessage>
 <IsSuccessful>true</IsSuccessful>
</ServiceResultOfArrayOfNotConfirmMessage>

URL Parameters

Parameter Name Bound Shape Definition Data Type Description
format no URI string response dönüş formatı Örnek:xml, json
paximumId no URI int otelinize ait olan hotel2sejour sistemindeki unique bir değer
langId no URI string Türkçe için = tr-TR , İngilizce için en-US

GetSejourCodesForMapping

Sejour Tanımlamalarının Çekilmesi : Hotel2Sejour’da acentelerin sizin için kullandıkları Oda, Oda Tipi, Pansiyon gibi tanımlamaları çaprazlama/eşleştirme yapmak için önceden “GetSejourCodesForMapping” metodunu kullanarak çekebilirsiniz

Last Update Date: 06.03.2017
Method Adress /api/pax/getsejourformapping
Method Type GET
Token Required YES

Request Sample

    http://admin.stage.hotel2sejour.com/api/pax/getsejourformapping?agencyId=873B1E6A-C5D0-4E52-ABBD-634CC9CFF1D7&paximumId=2222&format=xml

Response Sample

<ServiceResultOfArrayOfSejourCodesForMapping xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HotelWeb.Web.Framework">
 <Data>
<SejourCodesForMapping xmlns="">
<SejourBoards/>
<SejourNationals/>
<SejourRoomTypes/>
<SejourRooms/>
</SejourCodesForMapping>
</Data>
<Error>
<Code/>
<Message/>
</Error>
<InfoMessage/>
<IsSuccessful>true</IsSuccessful>
</ServiceResultOfArrayOfSejourCodesForMapping>

URL Parameters

Parameter Name Bound Shape Definition Data Type Description
paximumId yes URI int otelinize ait olan hotel2sejour sistemindeki unique bir değer
agencyId yes URI Guid Gethotelagencies metodundan dönen acentelerin Id bilgisi
format no URI string response dönüş formatı Örnek:xml,json

3rd Stage Reservation

GetReservationList

Otel Rezervasyonlarının Hotel2sejour’dan Çekilmesi: Otelinizin Hotel2Sejour üzerindeki beklemede olan rezervasyonlarını “getReservationList” metodunu kullanarak çekebilirsiniz. Bütün metodların response yapısı gibi Data , Error ,InfoMessage ve IsSuccessful olarak 4 kısımdan oluşmaktadır. Başarılı bir requestin sonucunda IsSuccessful true dönmekte ve sonuç kümesi Data altında listelenmektedir. Bir hata oluşması durumunda IsSuccessful false dönmekte ve hata detayı Error altında listelenmetedir.

Last Update Date: 06.03.2017
Method Adress /api/pax/getReservationList
Method Type GET
Token Required YES

Request Sample

    http://admin.stage.hotel2sejour.com/api/pax/getReservationList?checkInStart=10.01.2014&checkInEnd=10.08.2014&agencyId=873B1E6A-C5D0-4E52-ABBD-634CC9CFF1D7&format=xml

Response Sample

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ServiceResultOfArrayOfReservationPms xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HotelWeb.Web.Framework">
 <Data>
  <ReservationPms xmlns="">
   <AccomId>AI</AccomId>
   <AccomName>ALL INCLUSIVE (AI)</AccomName>
   <Adults>2</Adults>
   <AgencyId>dd5896c9-ff9c-4f43-bab6-85fa2f820f39</AgencyId>
   <AgencyName>stage_db_test_1</AgencyName>
   <CheckIn>2014-06-08T00:00:00</CheckIn>
   <CheckOut>2014-06-15T00:00:00</CheckOut>
   <Childs>0</Childs>
   <ConfirmDate i:nil="true" />
   <ConfirmationNo></ConfirmationNo>
   <ConfirmationStatus>W</ConfirmationStatus>
   <ConfirmeNote></ConfirmeNote>
   <Customers>
    <CustomerPms>
     <Age>63</Age>
     <Arrival>ARR?</Arrival>
     <ArrivalTime i:nil="true" />
     <BirthDate i:nil="true" />
     <Departure>DEP?</Departure>
     <DepartureTime i:nil="true" />
     <MusNo>95</MusNo>
     <MusTakipNo></MusTakipNo>
     <Name>BERG, WILHELMIENA  N</Name>
     <Nationality></Nationality>
     <NationalityString></NationalityString> <ReservationKeyField>H2S|0042|44|H2S|f3ba442b-9d2e-4315-b3ed-20224837fcde|e76e1cf7-0c8a-42d6-a163-65f8d848dff5|0|f01819aa-df05-48ec-8683-572eaa354ad0|16.9.2015 17:21:51</ReservationKeyField>
     <Title>Mrs</Title>
    </CustomerPms>
    <CustomerPms>
     <Age>61</Age>
     <Arrival>ARR?</Arrival>
     <ArrivalTime i:nil="true" />
     <BirthDate i:nil="true" />
     <Departure>DEP?</Departure>
     <DepartureTime i:nil="true" />
     <MusNo>96</MusNo>
     <MusTakipNo></MusTakipNo>
     <Name>SMEUR, ANTONIUS   N</Name>
     <Nationality></Nationality>
     <NationalityString></NationalityString> <ReservationKeyField>H2S|0042|44|H2S|f3ba442b-9d2e-4315-b3ed-20224837fcde|e76e1cf7-0c8a-42d6-a163-65f8d848dff5|0|f01819aa-df05-48ec-8683-572eaa354ad0|16.9.2015 17:21:51</ReservationKeyField>
     <Title>Mr</Title>
    </CustomerPms>
   </Customers>
   <ExtraBed>0</ExtraBed>
   <ExtraServices />
   <FisNo>0</FisNo>
   <FreeOfCharge>N</FreeOfCharge>
   <HoneyMoon>N</HoneyMoon>
   <HotelId>00000000-0000-0000-0000-000000000000</HotelId>
   <HotelName>H2S Test Hotel</HotelName>
   <Infants>0</Infants>
   <KeyField>H2S|0042|44|H2S|f3ba442b-9d2e-4315-b3ed-20224837fcde|e76e1cf7-0c8a-42d6-a163-65f8d848dff5|0|f01819aa-df05-48ec-8683-572eaa354ad0|16.9.2015 17:21:51</KeyField>
   <LastChangeUser>ADMIN</LastChangeUser>
   <LogId>44</LogId>
   <Nights>7</Nights>
   <Note></Note>
   <OriginalHotelCode>OTELL</OriginalHotelCode>
   <Pax>2</Pax>
   <PaximumId>100826</PaximumId>
   <PmsStatus>0</PmsStatus>
   <PromosyonRoom>N</PromosyonRoom>
   <QuotaType>1</QuotaType>
   <ReservationStatus>0</ReservationStatus>
   <RoomCount>1</RoomCount>
   <RoomId>DBL</RoomId>
   <RoomName>DOUBLE ROOM (DBL)</RoomName>
   <RoomNo i:nil="true" />
   <RoomTypeId>STD</RoomTypeId>
   <RoomTypeName>STANDARD ROOM (STD)</RoomTypeName>
   <SejourHotelName>H2S TEST OTEL</SejourHotelName>
   <SellDate i:nil="true" />
   <ServiceId>f3ba442b-9d2e-4315-b3ed-20224837fcde</ServiceId>
   <SoldCurrency>-</SoldCurrency>
   <SoldPrice>0</SoldPrice>
   <TourOpCode>H2S</TourOpCode>
   <TourOpName>-</TourOpName>
   <VoucherNo>0042</VoucherNo>
  </ReservationPms>
 </Data>
 <Error>
  <Code></Code>
  <Message></Message>
 </Error>
 <InfoMessage>1 data item returned</InfoMessage>
 <IsSuccessful>true</IsSuccessful>
</ServiceResultOfArrayOfReservationPms>

URL Parameters

Parameter Name Bound Shape Definition Data Type Description
checkInStart yes URI datetime Otel giriş başlangıç tarihidir. tarih formatı : (mm.dd.yyyy)
checkInEnd yes URI datetime Otel giriş bitiş tarihidir.tarih formatı : (mm.dd.yyyy)
paximumId no URI int Otelinize ait olan hotel2sejour sistemindeki unique bir değer
agencyId no URI Guid Acente Id, gönderilmemesi durumunda tüm acente rezervasyonları listelenir.
status no URI string Bekleyen rezervasyonlar için gerekli bir alan değildir. Eğer gönderilecek ise; ‘W’ gönderilmesi gerekmektedir.
format no URI string response dönüş formatı Örnek:xml,json
IsSendRequired no URI bool True gönderilmesi durumunda “postsentlogids” metodu ile gönderilen rezervasyonlar bir değişiklik olmadığı sürece tekrar gönderilmez.

CheckReservationFile

FileCode’a Göre Oluşturulan Otel Rezervasyon Listesinin Url Bilgisi :

Oluşturulan rezervasyon listesinin URL bilgisine “checkreservationfile” metodunu kullanarak ulaşabilirsiniz.

Last Update Date: 06.03.2017
Method Adress /api/Pax/checkreservationfile
Method Type GET
Token Required YES
    Note : Parametre olarak gönderilen formata göre dosya içeriği oluşturulmuş ve url adresi cevap olarak dönmüştür. 
    Belirtilen url’den dosyayı indirebilirsiniz

Request Sample

    http://admin.stage.hotel2sejour.com/api/pax/checkreservationfile?fileCode=25267891-4999-4949-b04c-9dda5626065f&format=xml

Response Sample

<ServiceResultOfArrayOfCheckReservationFile>
 <Data/>
 <Error>
  <Code/>
  <Message/>
 </Error>
 <InfoMessage>Reservation list is not ready</InfoMessage>
 <IsSuccessful>false</IsSuccessful>
</ServiceResultOfArrayOfCheckReservationFile>

URL Parameters

Parameter Name Bound Shape Definition Data Type Description
fileCode yes URI guid “getreservations” metodundan “FileCode” ile dönen Guid değer
format no URI string response dönüş formatı Örnek:xml,json

4th Stage Confirm / Not Confirm

SendConfirmation

Konfirme veya Not Konfirme gönderme işlemleri : Otelinizin konfirme bekleyen rezervasyonlarına “sendconfirmation” metodunu kullanarak konfirme veya not konfirme verebilirsiniz

Last Update Date: 06.03.2017
Method Adress /api/pax/sendconfirmation
Method Type GET
Token Required YES
  Note: 0 PmsStatus “0” (yeni gönderilen rezervasyon),”2” ( tekrar gönderilen rezervasyon - değişiklik) , “3” (Iptal) dönebilmektedir. W ConfirmationStatus “W” (beklemede) 0 ReservationStatus “0” (Ok), “1” (OnRequest), “2” (NoShow), “3”(GoShow), “4”(Option) dönebilmektedir. 1 “0” (Guarantee), “1” (Normal), “2” (OnRequest) dönebilmektedir. 
  H2S|0997063|1|ATHENA|f679b28f-eec8-495f-8720-5f47f5d19f13|99806343-6a9a-45d9-9e2f-cd7f2f69d1d6|0 Her rezervasyon için üretilen sendconfirmation metodu için gerekli bir alandır. N FreeOfCharge “N“ (hayır),”Y” (evet) dönebilmektedir. N PromosyonRoom “N“ (hayır),”Y” (evet) dönebilmektedir.

Request Sample

  http://admin.stage.hotel2sejour.com/api/pax/sendconfirmation?keyField=H2S|0997063|1|ATHENA|f679b28f-eec8-495f-8720-5f47f5d19f13|99806343-6a9a-45d9-9e2f-cd7f2f69d1d6|0&AgencyId=a3e131e1-8818-4b2c-8144-b1651b92151a&paximumId=2222&confirmationStatus=H& notconfirmationNote=2508d966-56e6-46ff-b98d-13940f9f5ddb &pmsUser=test_deneme&format=xml

Response Sample

<ServiceResultOfArrayOfSendConfirmation>
 <Data>
  <SendConfirmation>
   <KeyField>H2S|0997063|1|ATHENA|f679b28f-eec8-495f-8720-5f47f5d19f13|99806343-6a9a-45d9-9e2f-cd7f2f69d1d6|0</KeyField>
   <Status>H</Status>
  </SendConfirmation>
 </Data>
 <Error>
  <Code/>
  <Message/>
 </Error>
 <InfoMessage>1 data item returned</InfoMessage>
 <IsSuccessful>true</IsSuccessful>
</ServiceResultOfArrayOfSendConfirmation>

URL Parameters

Parameter Name Bound Shape Definition Data Type Description
agencyId yes URI Guid Acente Id
paximumId yes URI int Otelinize ait olan hotel2sejour sistemindeki unique bir değer
confirmationNote no URI string Konfirme edilen rezervasyonlar için gönderilecek note alanıdır.Önemli Not : 500 karakterden fazla olamaz.
confirmationStatus yes URI string Konfirme edilen rezervasyon için “E” Not Konfirme edilen rezervasyon için “H” Gönderilmelidr.
notconfirmationNote Sadece not konfirme gönderilen rezervasyonlarda zorunlu URI Guid Konfirme edilen rezervasyonlar için gönderilecek note bilgisidir. Önemli Not : “getnotconfirmmessages” metodundan dönen sonuçlardan birinin Idsi gönderilmelidir.
pmsUser no URI string İşlemi gerçekleştiren kullanıcının ismi
format no URI string response dönüş formatı Örnek:xml,json

SendConfirmationV2

    Note: Yukardaki sendconfirmation dan tek farkı response daki VoucherUrl dir. 
    VoucherUrl: Oluşturulan pdf in url i dir.

Response Sample

<ServiceResultOfArrayOfSendConfirmation>
 <Data>
  <SendConfirmation>
   <KeyField>H2S|0997063|1|ATHENA|f679b28f-eec8-495f-8720-5f47f5d19f13|99806343-6a9a-45d9-9e2f-cd7f2f69d1d6|0</KeyField>
   <Status>H</Status>
   <VoucherUrl>http://tmp.voucherurl.com</VoucherUrl>    
  </SendConfirmation>
 </Data>
 <Error>
  <Code/>
  <Message/>
 </Error>
 <InfoMessage>1 data item returned</InfoMessage>
 <IsSuccessful>true</IsSuccessful>
</ServiceResultOfArrayOfSendConfirmation>

5th Stage Control List

GetReservationList

Otel Rezervasyonlarının Hotel2sejour’dan Çekilmesi: Otelinizin Hotel2Sejour üzerinden konfirme edilmiş rezervasyonlarınızı “getReservationList” metodunu kullanarak çekebilirsiniz

Last Update Date: 06.03.2017
Method Adress /api/pax/getReservationList
Method Type GET
Token Required YES

Request Sample

    http://admin.stage.hotel2sejour.com/api/pax/getReservationList?checkInStart=10.01.2014&checkInEnd=10.08.2014&agencyId=873B1E6A-C5D0-4E52-ABBD-634CC9CFF1D7&status=E&format=xml

Response Sample

<ServiceResultOfArrayOfPmsResListExceedNcCATIYq xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HotelWeb.Web.Framework">
 <Data>
  <PmsResListExceed xmlns="">
   <FileCode>685a9d6d-ed1f-4ea3-a5fc-d26827afbe13</FileCode>
  </PmsResListExceed>
 </Data>
 <Error>
  <Code></Code>
  <Message></Message>
 </Error>
 <InfoMessage>Reservation list limit is exceeded</InfoMessage>
 <IsSuccessful>true</IsSuccessful>
 </ServiceResultOfArrayOfPmsResListExceedNcCATIYq>

URL Parameters

Parameter Name Bound Shape Definition Data Type Description
checkInStart yes URI datetime Otel giriş başlangıç tarihidir. tarih formatı : (mm.dd.yyyy)
checkInEnd yes URI datetime Otel giriş bitiş tarihidir.tarih formatı : (mm.dd.yyyy)
paximumId yes URI int Otelinize ait olan hotel2sejour sistemindeki unique bir değer
agencyId no URI Guid Acente Id, gönderilmemesi durumunda tüm acente rezervasyonları listelenir.
status yes URI string Bekleyen rezervasyonlar için gerekli bir alan değildir. Eğer gönderilecek ise; ‘W’ gönderilmesi gerekmektedir.
format no URI string response dönüş formatı Örnek:xml,json

CheckReservationFile

FileCode’a Göre Oluşturulan Otel Rezervasyon Listesinin Url Bilgisi :

Oluşturulan rezervasyon listesinin URL bilgisine “checkreservationfile” metodunu kullanarak ulaşabilirsiniz

Last Update Date: 06.03.2017
Method Adress /api/Pax/checkreservationfile
Method Type GET
Token Required YES
     Note : Parametre olarak gönderilen formata göre dosya içeriği oluşturulmuş ve url adresi cevap olarak dönmüştür. 
     Belirtilen url’den dosyayı indirebilirsiniz

Request Sample

    http://admin.stage.hotel2sejour.com/api/pax/checkreservationfile?fileCode=25267891-4999-4949-b04c-9dda5626065f&format=xml

Response Sample(Dosya hazır değil ise)

<ServiceResultOfArrayOfCheckReservationFile>
 <Data/>
 <Error>
  <Code/>
  <Message/>
 </Error>
 <InfoMessage>Reservation list is not ready</InfoMessage>
 <IsSuccessful>false</IsSuccessful>
</ServiceResultOfArrayOfCheckReservationFile>

Response Sample(Dosya hazır ise)

<ServiceResultOfArrayOfCheckReservationFile>
 <Data>
  <CheckReservationFile>
   <FileUrl>http://uploads.stage.hotel2sejour.com/temp/25267891-4999-4949-b04c-9dda5626065f.txt</FileUrl>
  </CheckReservationFile>
 </Data>
 <Error>
  <Code/>
  <Message/>
 </Error>
 <InfoMessage>1 data item returned</InfoMessage>
 <IsSuccessful>true</IsSuccessful>
</ServiceResultOfArrayOfCheckReservationFile>

URL Parameters

Parameter Name Bound Shape Definition Data Type Description
fileCode yes URI guid “getreservations” metodundan “FileCode” ile dönen Guid değer
format no URI string response dönüş formatı Örnek:xml,json

GetReservationList-PostSentLogIds

GetReservationList metodu ile çekilen rezervasyonların bildirimi:

“postsentlogids” metodu ile bildirilen rezervasyonlar bir değişiklik olmadığı sürece “getreservationList” metodu ile birdaha gönderilmez

Last Update Date: 06.03.2017
Method Adress /api/Pax/postsentlogids
Method Type POST
Token Required YES
     Note : İstek başarılı bir şekilde post edilirse response True dönecektir

Request Sample

    http://admin.stage.hotel2sejour.com/api/pax/postsentlogids?serviceId=25267891-4999-4949-b04c-9dda5626065f

Response Sample(Dosya hazır değil ise)

<ServiceResultOfArrayOfCheckReservationFile>
 <Data/>
 <Error>
  <Code/>
  <Message/>
 </Error>
 <InfoMessage>Reservation list is not ready</InfoMessage>
 <IsSuccessful>false</IsSuccessful>
</ServiceResultOfArrayOfCheckReservationFile>

Response Sample(Dosya hazır ise)

<ServiceResultOfArrayOfCheckReservationFile>
 <Data>
  <CheckReservationFile>
   <FileUrl>http://uploads.stage.hotel2sejour.com/temp/25267891-4999-4949-b04c-9dda5626065f.txt</FileUrl>
  </CheckReservationFile>
 </Data>
 <Error>
  <Code/>
  <Message/>
 </Error>
 <InfoMessage>1 data item returned</InfoMessage>
 <IsSuccessful>true</IsSuccessful>
</ServiceResultOfArrayOfCheckReservationFile>

URL Parameters

Parameter Name Bound Shape Definition Data Type Description
serviceId yes URI guid “getreservationList” metodundan dönen “ServiceId” alanındaki Guid değer
logIds no body string “getreservationList” metodundan dönen “LogId” alanındaki int değer